MẪU BIỂU TƯỢNG ỨNG DỤNG

Trong SHOPAPP đã có sẵn các mẫu biểu tượng ứng dụng đầy màu sắc. Quý khách hàng có thể lựa chọn mẫu biểu tượng phù hợp với cửa hàng hay logo thương hiệu của mình

Thiết kế màn hình trên site này chỉ có tính minh họa nên có thể khác với màn hình thực

MẪU MÀN HÌNH KHỞI ĐỘNG